ACT Approach werkt met Acceptatie en Commitment Training (ACT). Het belangrijkste doel van ACT is het vergroten van persoonlijke veerkracht & psychische flexibiliteit. Het basisprincipe van ACT is dat emotionele last zoals angst en onzekerheid hoort bij het “mens-zijn”.  ACT is een effectieve methode die je helpt om te doen wat  je leven rijker en voller te maken.

Flyer_Veerkracht_ACTApproach

We hebben dromen en doelen die we willen realiseren. En tegelijk lopen we soms tegen onze eigen grenzen aan. We kennen het allemaal dat we in bepaalde situaties of omstandigheden helemaal niet de ‘juiste’ dingen te doen. Dat het ons gewoon niet lukt. Vaak ligt de oorzaak in het feit dat lastige gedachten, gevoelens en patronen ons overnemen. En dan denken we: eerst de omstandigheden of het innerlijk gedoe oplossen, dan kunnen we daarna doen wat nodig is. Gelukkig is dat niet nodig!

Het draait bij ACT om twee kwaliteiten Acceptatie en Commitment. Acceptatie is de bereidheid om lastige gevoelens en gedachten te ervaren zonder te proberen om deze te overheersen, vermijden of controleren. Bij commitment gaat het om de bereidheid een stap te doen naar gedrag dat gekoppeld is aan bepaalde waarden.

Deze twee hoofdaspecten zijn te splitsen in zes processen van psychologische flexibiliteit:

Contact met het hier en nu

Contact met het hier en nu is het proces waarbij iemand bewust en oordeelvrij in het hier en nu is.  Zonder daarbij gevoelens/gedachten te willen veranderen. Contact maken met het huidige moment betekent dat diegene ook mentaal aanwezig is in dat moment en zich bewust verbindt en toelegt op wat er ook op dat moment gebeurt.

Een gezonde relatie met je gedachten

Je leert je gedachten beoordelen op werkbaarheid in plaats van waarheid. Als we niet opletten kunnen onze gedachten over een bepaalde situatie zodanig samensmelten met de gebeurtenis dat de gedachten aan de gebeurtenis al emoties kunnen oproepen. Deze gedachten worden dan voor waar aangenomen.

Bereidheid en zelfcompassie

Wanneer een persoon bewust de negatieve gedachten en gevoelens in zijn/haar leven aanvaardt en bereid is om de controle erover los te laten, spreken we van acceptatie. De kwaliteit om mensen, situaties, omstandigheden, gebeurtenissen te accepteren zoals ze zich voordoen. Inclusief je eigen gevoelens en gedachten. Het staat ook voor jouw vermogen om aanwezig te zijn in het moment.

Aanwezig zijn speelt een grote rol als je naar je waarden wilt leven. Aanwezig zijn maakt het mogelijk om effectief te handelen. Het helpt je om de grootst mogelijke voldoening te halen uit je taken.

Presence

Als een persoon een gebeurtenis vanuit eigen gedachten en gevoelens beoordeelt  is het moeilijk om deze gebeurtenis “neutraal” te bekijken. Dit betekent dat de gebeurtenissen vanuit negatieve gedachten en negatieve gevoelens ook een negatief resultaat zullen opleveren. De problemen zijn immers niet de persoon. Als de persoon zichzelf als context van eigen omgeving ziet (de beschouwende zelf) en zichzelf niet identificeert met de gedachten die hij/zij over zichzelf heeft dan kan de persoon een stapje terug zetten en de gebeurtenis objectiever bekijken.

Wie en wat er toe doet| waarden

Waarden geven richting aan je handelen en doen als een kompas en helpen bij het bereiken van doelen in het leven. Waarden zijn de dingen die wij  écht belangrijk vinden in het leven. . Waarden zijn onze belangrijkste helpers om te doen wat werkt. En ons niet langer te laten belemmeren door onze boemannen -het innerlijk gedoe dat ons in de weg zit- .

Als een persoon geen waarden heeft of zwakke waarden heeft, kan deze persoon geen richting geven in het leven. Een door waarden gedreven leven kenmerkt zich door overvloed, zingeving en bruisende betrokkenheid. Dat wil toch iedereen?

Toegewijde actie

Het ondernemen van doeltreffende actie die door de waarden worden geleid, doen wat je moet doen om naar je waarden te leven, ook als dit tot pijn en ongemak kan leiden. Toegewijde actie is dus het daadwerkelijk uitvoeren van handelingen die passen bij de waarden.

Deze zes kernprocessen van de Acceptatie en Commitment Training kun je zien als zes facetten van een diamant waarbij de diamant zelf de psychologische flexibiliteit is.

Als je op zoek bent naar een werkbare agenda om je leven in overeenstemming te brengen, dan ben je bij ACT Approach op de juiste plek. Je wilt heldere, werkbare strategieën die je direct kunt gebruiken. Je gaat niet niet langer voor mooie praatjes en sussende woorden die je even goed doen voelen, maar je geen stap verder brengen. Je bent bereid om te doen wat nodig is om je beste leven te leiden.

Bij Act Approach ontvang je handige tools, effectieve technieken en praktische ondersteuning voor waarachtige, meetbare verandering in de richting die je werkelijk op wilt. En dat kan gaan over werk, over relaties, over jezelf of je gezondheid.

Ben jij benieuwd hoe ACT Approach jou kan helpen om vanaf het punt waar je nu bent, actie te ondernemen in de richting die je op wilt? Boek nu een afspraak!